Náhodná fotka

Nučice 1

Inhosting.cz | Profesionální webhosting

Webové návěstidlo

Aktuality

Novinky

Tip

Připravujeme...

  • další články na téma přejezdy a vše kolem nich - konkrétní témata zatím neznáme
  • rozšířit fotogalerii o další nové fotky - budeme rádi, když i Vy nám budete posílat Vaše fotky různých železničních přejezdů
  • a možná i další nápady, které nám můžete posílat na náš e-mail

Pro ty, co se nechtějí registrovat...

Použijte následující login:

  • Uživatelské jméno: guest
  • Heslo: guest

S tímto účtem můžete vytvářet diskuzní témata, přispívat do diskuse, hlasovat o článcích a přidávat komentáře.

S pozdravem, tým Prejezdy.wz.cz

P. S.: Prosíme uživatele tohoto nicku, aby se pod své příspěvky v diskusi nebo komentáře podepisovali - i třeba jen přezdívkou. Věříme, že se tak diskuse stane přehlednější...

Film: Na přejezdech chybují řidiči

Představujeme Vám další instruktážní film určený opět především pro autoškoly o správném chování řidičů a ostatních účastníků silničního provozu na železničních přejezdech. Tentokráte vznikl pod taktovkou Správy železniční dopravní cesty, s. o., Ministerstva dopravy, Policejního prezidia a dalších. Film má dokonce má i jakýsi "příběh". Rodinka vyráží na dovolenou. Prohlédnout a stáhnout si jej můžete zde.

Hlasovat pro tento film můžete z

Skutečnost na železničním přejezdu

S polovičními závorami si poradí všichni účastníci silničního provozu od osobních aut, přes cyklisty, nákladní auto až po policisty, jen autobus a traktor ne!


Autor videa: daneshganesh
Autor příspěvku: Jan Volák

 

Film: Řidič – postrach přejezdů

Jedná se o instruktážní film dávající návod, jak by se měli účastníci provozu na pozemních komunikacích správně chovat na železničních přejezdech. Film připravila Drážní inspekce ve spolupráci se Železnicemi Slovenskej republiky. Přestože je určen především pro autoškoly, mohou si jej všichni zájemci volně stáhnout zde.

Hlasovat pro tento film můžete zde.

Princip činnosti přejezdových zařízení

Přejezdové zabezpečovací zařízení (dále jen přejezdové zařízení) je obecně systém, jehož hlavním úkolem je varovat účastníky provozu na pozemních komunikacích na blížící se vlak (resp. drážní kolejové vozidlo), čímž přispívá k bezpečnosti provozu na přejezdu. Může být ovládáno ručně obsluhujícím pracovníkem nebo automaticky jízdou vlaku. Další text se bude věnovat právě pouze přejezdovým zařízením ovládaným automaticky jízdou vlaku.

Je zřejmé, že následky nesprávné funkce mohou představovat v nejhorším možném případě ztráty na lidských životech, poškození životního prostředí a hmotné škody. Z toho důvodu je nutno na každé přejezdové zařízení pohlížet jako na systém tzv. bezpečnostně-kritický.

Preventivní kampaň Drážní inspekce

Zde Vám přinášíme ukázku několika námětů právě probíhající preventivní kampaně Drážní inspekce. Těmi upozorňují na hrozící nebezpečí při nezodpovědném či přímo zakázaném chování lidí na železnici. Ze všech dvanácti jsme pro Vás vybrali ty nejvíce související s železničními přejezdy. Ovšem všechny jsou velmi trefné, povedené a vtipnou formou informují veřejnost. Určitě stojí za to zhlédnout i ostatní - naleznete je zde.

Spádovištní návěstidlo - simulace

program spádoviště

Spádovištní návěstidla představují pro strojvedoucího výstup spádovištního „zabezpečovacího“ zařízení a slouží pro řízení tzv. druhotného posunu v seřaďovacích (vlakotvorných) stanicích. Řídí tedy proces rozpouštění vlakových souprav přes svážný pahrbek za účelem sestavení nové vlakové soupravy s předem definovaným pořadím jednotlivých vozů (dle místa jejich určení).

Spádovištní návěstidla jsou vždy světelná. Nejblíže svážnému pahrbku je umístěno kmenové spádovištní návěstidlo. Protože je ale vlaková souprava při rozpouštění vždy sunuta směrem ke svážnému pahrbku, zřizuje se opakovací spádovištní návěstidlo, které je v určité vzdálenosti před kmenovým návěstidlem a opakuje jeho aktuální návěstní znak. Krom toho je možné vhodnou úpravou návěstního opakovače na lokomotivě přenášet tyto návěstní znaky i přímo na pult strojvedoucího.

Simulace zde.

Jak na železniční přejezdy v bodech

  • každý železniční přejezd představuje velmi nebezpečné a kritické místo
  • před přejezdy si počínejte si vždy se zvýšenou opatrností
  • na přejezdu má vždy přednost vlak

Stop

Jak na přejezdy zabezpečené pouze kříži

Obr. 1 - Výstražný kříž s dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“.

  • u přejezdů zabezpečených pouze výstražnými kříži se vždy přesvědčte, zda můžete přejezd bezpečně přejet, tj. nevjíždějte na něj v době, kdy je již slyšet nebo vidět přijíždějící vlak
  • pokud je výstražný kříž doplněn dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“, zastavte před přejezdem na takovém místě, odkud máte náležitý rozhled na železniční trať

Proč poslouchat světla a ne závory

Už jste někdy slyšeli, že se na světelných přejezdech máte řídit světly a ne závorami? Pokud ano, tento článek se vám pokusí vysvětlit, proč tomu tak je. Pokud ne, bude se snažit, abyste se po jeho přečtení právě tímto řídili.

Začátek používání závor jakožto tvarových návěstí sahá do dob, kdy se přejezdy začaly zabezpečovat světelnými zařízeními. Když řidič přijížděl k takovému přejezdu bez závor ve výstraze (červená světla), zastavil a čekal, než projede vlak. Ovšem stávalo se, že jakmile uviděl vlak, přestal sledovat světelné signály a často ihned po jeho průjezdu vyrážel přes přejezd. Problém pak nastával zejména u dvou a vícekolejných světelných přejezdů, protože se k nim mohl po jiné koleji blížit jiný vlak. Takovýmto jednáním řidičů docházelo k velmi nebezpečným situacím.